Prejsť na navigáciu

ProVera Tax, k.s.

Dane


Komplexné daňové služby poskytuje spoločnosť  ProVera Tax, k. s.

Ponúkame konzultácie ako súčasť celoročnej starostlivosti o klienta, ktorý má uzatvorenú zmluvu o daňovom poradenstve, alebo poskytujeme aj jednorazové konzultácie a vypracovanie písomných daňových stanovísk.

Akékoľvek daňové problémy sú vždy riešené v nadväznosti na účtovné i právne predpisy. V tomto smere spoločnosť úzko spolupracuje s právnymi poradcami.

V rámci tohto okruhu služieb Vám ponúkame:

  • spracovanie, zostavenie a podanie daňového priznania k dani z príjmu právnických a fyzických osôb
  • konzultácie a riešenie daňových problémov v oblasti priamych a nepriamych daní
  • vypracovania odborných stanovísk v oblasti daňovej problematiky
  • daňový audit
  • zastupovanie v rámci daňových kontrol a daňových konaní
  • vypracovanie odvolaní voči rozhodnutiam daňového úradu
  • školiacu činnosti v oblasti účtovníctva a daní a pod.

 

Kontakt:
Ing. Peter Mestický – konateľ spoločnosti, audítor, daňový poradca, člen Úradu pre
dohľad nad výkonom auditu
E-mail: mesticky@provera.sk
Telefón: +421/2/43 29 19 50

Ing. Jana Melicherová – audítorka, daňová poradkyňa
E-mail: melicherova@provera.sk
Telefón: +421/2/43 29 19 50