Prejsť na navigáciu

Kontakt

ProVera Consult, s.r.o.
Rusovská cesta 20
851 01 Bratislava

Tel.:
00421/2/43 29 19 50
e-mail:
info@provera.sk

IČO
35 825 502
IČ DPH
SK 2020285740
Bankové spojenie:
Tatra banka Bratislava
Číslo účtu:
2626748255/1100
IBAN:
SK50 1100 0000 0026 2674 8255