Kvalitou našich služieb prispejeme k Vášmu úspechu

Prejsť na navigáciu

O nás

Na trhu audítorských a poradenských služieb pôsobíme od roku 1994. Pôvodný názov spoločnosti bol PROCTUM CONSULT, s.r.o,  PROCTUM TAX CONSULT, k.s. Zoskupenie bolo premenované v máji roku 2016 na ProVera Group. Špecializujeme sa na pomoc domácim aj zahraničným subjektom s komplexným poskytovaním služieb v oblasti účtovníctva, audítorstva, daňového, ekonomického a právneho poradenstva.
Náš skúsený tím kvalifikovaných odborníkov tvoria:

 • Audítori
 • Asistenti audítorov
 • Daňoví poradcovia
 • Metodici pre mzdovú oblasť
 • Účtovníci
 • Právni poradcovia
 • Experti pre ekonomické poradenstvo

Kultúru našej spoločnosti tvoria hodnoty, ktoré sa snažíme upevňovať v každom z nás a ktoré pomáhajú vytvárať dobrú povesť našej spoločnosti. Je to nielen prístupom nášho tímu navzájom voči sebe, ale hlavne voči našim klientom.
Medzi naše základné hodnoty patria:

 • Zodpovednosť
 • Spoľahlivosť
 • Odbornosť
 • Profesionálny a čestný prístup
 • Etika
 • Otvorená komunikácia

Naším hlavným poslaním je:

Prostredníctvom kvality nami poskytovaných služieb prispieť k úspechu našich klientov.