Prejsť na navigáciu

Mzdy

V oblasti mzdových služieb Vám ponúkame:

  • kompletné spracovanie mzdovej evidencie pomocou softvéru HUMAN
  • prihlásenie zamestnancov do jednotlivých poisťovní sociálneho a zdravotného poistenia
  • zabezpečenie všetkých formalít v súvislosti so mzdovou evidenciou
  • zastupovanie v prípadoch kontrol zo strany daňového úradu, sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
  • príprava prevodných príkazov do banky pri výplate miezd a ostatných odvodov
  • vypracovanie ročného zúčtovania daní pre zamestnancov
  • predkladanie výkazov a prehľadov pre daňové úrady a jednotlivé poisťovne
  • priebežné poradenstvo v oblasti mzdovej problematiky a pod.

Kontakt:
Oľga Kružliková – vedúca mzdového oddelenia
E-mail: kruzlikova@provera.sk
Telefón: +421/2/43 29 19 50