Prejsť na navigáciu

Audit

Ponúkame Vám naše služby v plnom rozsahu audítorskej činnosti pre všetky druhy účtovných jednotiek, a to najmä:

 • štatutárny audit – overovanie individuálnej účtovnej závierky, ktorého výstupom je Správa audítora a Informácia pre vedenie účtovnej jednotky
 • overenie konsolidovanej účtovnej závierky
 • overovanie individuálnej výročnej správy
 • overovanie konsolidovanej výročnej správy
 • personálny audit
 • audit mimoriadnych účtovných závierok v prípadoch vykonávania zlúčenia, splynutia či rozdeľovania spoločností
 • audit účtovných závierok spoločností v rámci likvidácií či konkurzu
 • overovanie reportingu pre materské spoločnosti, atď.

Poskytujeme aj nasledovné služby:

 • priebežný audit a priebežné riešenie problémov
 • konzultácie k účtovným a daňovým problémom
 • konzultácie pri zostavovaní vnútropodnikových smerníc
 • písomné informovanie klientov o prípadných rizikách (daňových, finančných, organizačných a pod.)

Kontakt:
Ing. Peter Mestický – konateľ spoločnosti, audítor, daňový poradca
E-mail: mesticky@provera.sk
Telefón: +421/2/43 29 19 50

Ing. Martina Marhefková, PhD. – prokuristka spoločnosti, audítorka
E-mail: marhefkova@provera.sk
Telefón: +421/2/43 29 19 50