Prejsť na navigáciu

Naše služby

ProVera Consult, s.r.o.

Spoločnosť ponúka služby v oblasti vedenia účtovníctva, účtovného a ekonomického poradenstva, štatutárneho auditu, personálneho auditu ako aj iné uisťovacie a súvisiace služby a spracovanie komplexnej personálnej a mzdovej agendy.

AUDIT

ÚČTOVNÍCTVO

MZDY

ProVera Tax, k.s.

Spoločnosť ponúka konzultácie v oblasti priamych a nepriamych daní pre právnické ako aj fyzické osoby. Zabezpečuje taktiež vypracovanie písomných stanovísk k daňovým otázkam a zastupuje daňové subjekty pri daňových kontrolách a v konaniach pred daňovým úradom.

Baru§o Law, s.r.o.

Spoločnosť ponúka svoje služby hlavne v oblasti obchodného práva, občianskeho a správneho práva, pracovného práva a daňového práva. Zabezpečuje činnosti od založenia vhodného typu spoločnosti, cez ich správu až po ich prípadnú likvidáciu.