Prejsť na navigáciu

Účtovníctvo

Ponúkame Vám naše služby v nasledovných oblastiach:

 • komplexné spracovanie účtovníctva
 • účtovné poradenstvo (telefonické, e-mailové a osobné konzultácie s našimi odborníkmi)
 • konzultácie pri zostavovaní individuálnych účtovných závierok
 • prevody účtovných závierok a účtovných postupov na medzinárodné účtovné štandardy IAS/IFRS
 • zavádzanie medzinárodných účtovných štandardov, prechod na IFRS
 • konzultácie pri zostavovaní konsolidovaných účtovných závierok
 • tvorba účtovných smerníc a účtovných postupov „na mieru“
 • preverenie účtovníctva mimo auditu
 • spolupráca v oblasti účtovnej metodiky
 • finančné rozbory a analýzy
 • služby v oblasti finančného riadenia a likvidácii obchodných spoločností a pod.

Kontakt:
Ing. Peter Mestický – konateľ spoločnosti, audítor, daňový poradca, člen Úradu pre
dohľad nad výkonom auditu
E-mail: mesticky@provera.sk
Telefón: +421/2/43 29 19 50